Apa "Inte se/höra/se"

Mottot att ”inte se (något ont), inte höra (något ont), inte säga (något ont)” ger uttryck för en buddistisk tanke om att den som inte exponeras för ondska inte heller kommer att reflektera denna ondska i sitt tal och sina gärningar. 

Tanken att den som inte exponerats för oönskade tankar inte heller kommer att tänka sådana på egen hand. 

Ordspråket kan också uppfattas mer jordnära som en påminnelse om att inte lyssna på eller aktivt bidra till exempelvis skvaller och förtal. 

Stl 11x9x13,5cm

249 kr