Handsnidad krok Zebra

Handsnidad krok Zebra 

Stl: 121 x 43 x 65 mm

Kommer i en kartong med ett litet häfte om Zebran 

Om Zebran
Det finns tre arter zebra; Grevyzebra, Bergszebra och den vanligast förekommande Stäppzebran. Zebran springer i upp till 60 km/h och fölen springer med flocken bara ett par timmar efter födseln. Zebran är ett flockdjur och en av de vanligaste gräsätarna i Afrika. Den rör sig årligen över stora landområden i jakt på mat och vatten. Det är mycket lättare att tämja en häst eller åsna än en zebra vilket gör att zebran inte är lämpad som rid- eller dragdjur.

225 kr