Power Chrystal Quartz Mist

Ett kristal mist för ditt sinne 

Synnergierna av de eteriska oljorna tillsammans med jadestenarna kommer att ge dig ett tillstånd att känna en fantastisk känsla av helande av sinnet och själen samt ett inre  lugn. Varje sten har rensats och rengjorts under Mallorcas sol, i saltat vatten och är nu redo för dig och din drömresa

Denna mist används till meditation, förberedelse för sömn men är också bra att spruta lite på dina kläder eller till och med som parfym 

Ingredienser INGREDIENTS: ORGANIC ESSENTIAL OILS OF FRANKINSCENSE AND ORANGE, PURE DISTILLED WATER & ETHYL ALCOHOL AND REAL CRYSTAL QUARTZ INSIDE.

349 kr