Tove Frank

Den svenska fotokonstnären Tove Frank har fotograferat sedan hon var i 5 årsåldern. Tove har i sitt arbete försökt att visualisera de dimensioner som inte kan uppfattas med blotta ögat i förbifarten, känslor och energier.

När hon tar fram bilder, arbetar hon ungefär på samma sätt som en konstnär har en palett när de målar, så hon plockar samman de idéer hon har för att förmedla en tanke eller en känsla. Ibland jobbar hon mycket med bildbehandling i datorn, ibland inte alls.

För Tove Frank har det varit viktigt med miljö och kvalitet i fokus vid framtagning av hennes produkter och därför har produktionen varit i Sverige hittills.

En viss del av Toves Franks försäljning går till en miljöorganisation som vill rädda korallreven, något som ligger Tove Frank varmt om hjärtat.